Get Adobe Flash player

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Полиестерна смола

ЦЕНА - 0.400 кг.

Информация за наличност - продукта е наличен

.

Област на приложение

Висококачествена полиестерна смола с много голяма еластичност за обща употреба , за антикорозионни покрития , фугиране , за слепване на материали и детайли с различен състав , изработване детайли от стъклопласт и други .

Начин на работа

Преди употреба смолата се смесва с втвърдител в съотношение 100% смола и 1,0 - 2,0% втвърдител .

Внимание

При дозирането на втвърдителя към смолата , да се има предвид температурата на околната среда . Смолата е ускорена с ускорител . Нанася се с четка , валяк или шпатула върху добре почистена повърхност . За частично разреждане или почистване на остатъци от невтвърдена смола се използва нитроцелулозен разредител . Вредна при вдишване , дразни очите и кожата . Да се пази от деца . Не вдишвайте изпаренията . При липса на добра вентилация използвайте дихателна маска . При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ . Ползвайте само в добре вентилирани помещения .

.

Полиестерна смола

ЦЕНА - 0.800 кг.

Информация за наличност - продукта е наличен

.

Област на приложение

Висококачествена полиестерна смола с много голяма еластичност за обща употреба , за антикорозионни покрития , фугиране , за слепване на материали и детайли с различен състав , изработване детайли от стъклопласт и други .

Начин на работа

Преди употреба смолата се смесва с втвърдител в съотношение 100% смола и 1,0 - 2,0% втвърдител .

Внимание

При дозирането на втвърдителя към смолата , да се има предвид температурата на околната среда . Смолата е ускорена с ускорител . Нанася се с четка , валяк или шпатула върху добре почистена повърхност . За частично разреждане или почистване на остатъци от невтвърдена смола се използва нитроцелулозен разредител . Вредна при вдишване , дразни очите и кожата . Да се пази от деца . Не вдишвайте изпаренията . При липса на добра вентилация използвайте дихателна маска . При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ . Ползвайте само в добре вентилирани помещения .

.

Полиестерна смола

ЦЕНА - 2 кг.

Информация за наличност - продукта е наличен

.

Област на приложение

Висококачествена полиестерна смола с много голяма еластичност за обща употреба , за антикорозионни покрития , фугиране , за слепване на материали и детайли с различен състав , изработване детайли от стъклопласт и други .

Начин на работа

Преди употреба смолата се смесва с втвърдител в съотношение 100% смола и 1,0 - 2,0% втвърдител .

Внимание

При дозирането на втвърдителя към смолата , да се има предвид температурата на околната среда . Смолата е ускорена с ускорител . Нанася се с четка , валяк или шпатула върху добре почистена повърхност . За частично разреждане или почистване на остатъци от невтвърдена смола се използва нитроцелулозен разредител . Вредна при вдишване , дразни очите и кожата . Да се пази от деца . Не вдишвайте изпаренията . При липса на добра вентилация използвайте дихателна маска . При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ . Ползвайте само в добре вентилирани помещения .

.

Полиестерна смола

ЦЕНА - 3 кг.

Информация за наличност - продукта е наличен

.

Област на приложение

Висококачествена полиестерна смола с много голяма еластичност за обща употреба , за антикорозионни покрития , фугиране , за слепване на материали и детайли с различен състав , изработване детайли от стъклопласт и други .

Начин на работа

Преди употреба смолата се смесва с втвърдител в съотношение 100% смола и 1,0 - 2,0% втвърдител .

Внимание

При дозирането на втвърдителя към смолата , да се има предвид температурата на околната среда . Смолата е ускорена с ускорител . Нанася се с четка , валяк или шпатула върху добре почистена повърхност . За частично разреждане или почистване на остатъци от невтвърдена смола се използва нитроцелулозен разредител . Вредна при вдишване , дразни очите и кожата . Да се пази от деца . Не вдишвайте изпаренията . При липса на добра вентилация използвайте дихателна маска . При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ . Ползвайте само в добре вентилирани помещения .

.

Полиестерна смола

ЦЕНА - 5 кг.

Информация за наличност - продукта е наличен

.

Област на приложение

Висококачествена полиестерна смола с много голяма еластичност за обща употреба , за антикорозионни покрития , фугиране , за слепване на материали и детайли с различен състав , изработване детайли от стъклопласт и други .

Начин на работа

Преди употреба смолата се смесва с втвърдител в съотношение 100% смола и 1,0 - 2,0% втвърдител .

Внимание

При дозирането на втвърдителя към смолата , да се има предвид температурата на околната среда . Смолата е ускорена с ускорител . Нанася се с четка , валяк или шпатула върху добре почистена повърхност . За частично разреждане или почистване на остатъци от невтвърдена смола се използва нитроцелулозен разредител . Вредна при вдишване , дразни очите и кожата . Да се пази от деца . Не вдишвайте изпаренията . При липса на добра вентилация използвайте дихателна маска . При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ . Ползвайте само в добре вентилирани помещения .

.

Полиестерна смола

ЦЕНА - 10 кг.

Информация за наличност - продукта е наличен

.

Област на приложение

Висококачествена полиестерна смола с много голяма еластичност за обща употреба , за антикорозионни покрития , фугиране , за слепване на материали и детайли с различен състав , изработване детайли от стъклопласт и други .

Начин на работа

Преди употреба смолата се смесва с втвърдител в съотношение 100% смола и 1,0 - 2,0% втвърдител .

Внимание

При дозирането на втвърдителя към смолата , да се има предвид температурата на околната среда . Смолата е ускорена с ускорител . Нанася се с четка , валяк или шпатула върху добре почистена повърхност . За частично разреждане или почистване на остатъци от невтвърдена смола се използва нитроцелулозен разредител . Вредна при вдишване , дразни очите и кожата . Да се пази от деца . Не вдишвайте изпаренията . При липса на добра вентилация използвайте дихателна маска . При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ . Ползвайте само в добре вентилирани помещения .

.

Полиестерна смола

ЦЕНА - 20 кг.

Информация за наличност - продукта е наличен

.

Област на приложение

Висококачествена полиестерна смола с много голяма еластичност за обща употреба , за антикорозионни покрития , фугиране , за слепване на материали и детайли с различен състав , изработване детайли от стъклопласт и други .

Начин на работа

Преди употреба смолата се смесва с втвърдител в съотношение 100% смола и 1,0 - 2,0% втвърдител .

Внимание

При дозирането на втвърдителя към смолата , да се има предвид температурата на околната среда . Смолата е ускорена с ускорител . Нанася се с четка , валяк или шпатула върху добре почистена повърхност . За частично разреждане или почистване на остатъци от невтвърдена смола се използва нитроцелулозен разредител . Вредна при вдишване , дразни очите и кожата . Да се пази от деца . Не вдишвайте изпаренията . При липса на добра вентилация използвайте дихателна маска . При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ . Ползвайте само в добре вентилирани помещения .

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Модели на лодки собствено производство сертифицирани от

Germanischer Lloyd

..

Модели на лодки с колесар

..

Колесари за лодки

.