Get Adobe Flash player

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

NAVICOT

Антифаулинг - Подводна боя за лодки

ЦЕНА - 0.750 л.

Информация за наличност - продукта е наличен

Цвят

Син - № 40

Област на приложение

NAVICOT специално проектирана боя за защита на металните и дървените плавателни съдове и е изпробвана при условията на Средиземно море . Предоставя силна противозамърсяваща защита , която не замърсява околната среда . Унищожава или обезвредява различните организми , които поразяват дъното . Действието му е много бързо , което не позволява на микроорганизмите да образуват калциева обвивка . Резултатно възпрепяства залепването на различните черупчести видове и морска хлорида върху подводните частни . Метод за нанасяне с четка . Съхне от 3 до 5 часа . Пребоядисване след 24 часа . Покрива от 8 - 9 кв . Подводните части се почистват и изплакват обилно с вода . При дървени повърхности , когато става въпрос за първоначално боядисване се препоръчва използването на един слой ULTRAXYL и след това един слой NEOMIN . В случай на повторно боядисване е необходимо да се обработи с шкурка и фугиране . За металните повърхности се използва подходящ антикорозионен грунд ( REDOX , GRIDOX , PRIMETAL , NEOMIN ) след третиране с пясъчна струя . Разбърква се много добре преди да се използва . Използването става без да се разрежда на два слоя .

Съвети за безопастност

Да се пази от достъп на деца . Да се избягва контакт с кожата . Да не се изпуска в канализацията . Този материал и неговата опаковка да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални материали . Да се носят подходящи ръкавици .

.

.

Модели на лодки собствено производство сертифицирани от

Germanischer Lloyd


Модели на лодки с колесар


.

Колесари за лодки