Get Adobe Flash player

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Гелкоат

ЦЕНА

Информация за наличност - продукта е наличен

.

Област на приложение

Гелкоатите са тиксотропирани ненаситени полиестерни смоли , които са предназначени за пръскане ( шприцване ) върху повърхността на матрицата , като предпазващ слой от влиянието на околната среда и подобрява външният вид на крайния продукт . Базовите смоли за производство на гелкоати са изофталови и неопентилгликолни - изофталови ненаситени полиестерни смоли . Акрилираните модификации на нео - изо гелкоатите са с най - високо качество . Гелкоатите могат да бъдат пигментирани , като към системата се добавя до 5% пигментна паста за гелкоат . Гелкоатите предпазват усилените ненаситени полиестерни смоли в лодкопроизводството , производството на вани и други изделия .

.

.

Избиране на подходящ гелкоат

- Ако крайният продукт няма да бъде боядисван след нанасянето на гелкоата , то тогава трябва да се подбере гелкоат , който да е резистентен към външни атмосферни условия , устойчив към удари , UV - устойчив . Такива гелкоати са на база нео - изо ненаситени полиестерни смоли .

- Ако крайното изделие ще бъде допълнително боядисвано след нанасяне на гелкоата , то не е нужно гелкоатът да отговаря на изисквания за екстремни устойчивости . Такъв гелкоат е на база изофталови ненаситени полиестерни смоли .

- Гелкоатите могат да бъдат за ръчно нанасяне ( вискозитет = 3500 - 5500 mPa.s ) или за шприцоване с шприц - пистолет ( вискозитет = 1500 - 3500 mPa.s ) .

За ръчно нанасяне

При изисквания за максимална гладкост на крайният продукт не се препоръчва нанасяне на гелкоата с четка , защото не може да се достигне равномерно нанасяне , също така остават следи от четката .

Нанасянето на цветен гелкоат се извършва на няколко етапа:

1 - Към 1000 гр. гелкоат се прибавят до 50 гр. пигментна паста за гелкоат .

2 - Прибавя се втвърдител и ускорител в количества съобразени с техническата документация на гелкоата . Ако гелкоатът е предварително ускорен се добавя само указаното в документацията количество втвърдител .

3 - Върху предварително обработена с отделител за стъклопластика матрица ( калъп ) се нанася равномерно първи слой гелкоат и се чака да се втвърди . За проверка на втвърден гелкоат задръжте 20 секунди , с натиск , пръста си върху повърхността на гелкоата . След 20 секунди задържане ако нямате белег от гелкоат върху пръста си гелкоатът е втвърден достатъчно .

4 - След втвърдяване на първият слой гелкоат , се нанася втори слой , който трябва да бъде с един тон по - интезивен цвят от първият слой ( добавяне на пигментна паста ) , в противен случай няма да получите желаната покривност . Количеството втори слой гелкоат трябва да бъде същото като при първия .

5 - След втвърдяване на вторият слой гелкоат , върху него може да залеете смола за доизработване на продукта .

Нанасяне с пистолет

Гланцът на крайното ви изделие зависи от гланца на матрицата ( калъпа ) който използвате . Ако матрицата ви е матирала трябва да я полирате с полираща паста . След полирането на матрицата се нанася отделител за стъклопласт . Към гелкоата се добавят единствено посочените в техническото описание количества втвърдител и ускорител.При добавяне на по - голямо количество ускорител може да се промени цвета на изделието , а при добавяне на по - голямо количество втвърдител да се скъси времето за желиране и втвърдяване което да доведе до напукване на изделията .

Проблеми възникващи при нанасяне на гелкоата

Причини Препоръки
- Недостатъчно дебел слой гелкоат - Увеличете количеството на гелкоата
- Голяма влажност в околната среда - Използвайте влагоабсорбатор или работете в среда с ниска влага
- Ниски температури - Затоплете помещението
- Малко количестви втвърдител - Увеличете количеството втвърдител
- Дълго време на желиране - Проверете количеството на втвърдителя
- Ламинирането е извършено преди втвърдяване на гелкоата - Изчакайте втвърдяването на гелкоата и проверете количеството втвърдител и ускорител
- Влажна или мокра матрица - Проверявайте преди работа матрицата
- Смолата за ламинирането е много реактивна - Поради високата температура екзотермията избива на повърхноста на гелкоата.Сменете смолата за ламиниране
- Пре-пигментиран гелкоат - Намалете процента на пигментната паста

Преливане на цвета на гелкоата със смолата за ламиниране

Причини Препоръки
- Нанасяне на смолата преди втвърдяване на гелкоата - Изчакайте втвърдяването на гелкоата
- В смолата има много стирен - Проверете нивото на стирен в смолата

Ефект на кратери "рибешки очи"

Причини Препоръки
- Недовършена реакция на втвърдителя с гелкоата - Проверете втвърдителя който използвате,при необходимост го сменете
- Повърхноста на филма е замърсена с ацетон,вода или мазнина,образуване на въздушни мехури - Проверете чистотата на инструментите с които работите,както и въздушната линия за компресора
- Стъкломатът е останъл сух,неомокрен или между ламинираните повърхности е останал въздух - При всеки слой на ламиниране бъдете сигурни че стъкломатът е добре омокрен,както и че не остава въздух между слоевете ламинирана смола
- Неподходящ отделител за стъкломат - Проверете отделителя за стъклопласти,при необходимост го сменете

Напукване на филма

Причини Препоръки
- Гелкоатът е нанесен на дебел слой - Дебелината на филма трябва да е 0.5 / 0.6 мм. или махсимум 1 мм.
- Реактивен гелкоат - Проверете гелкоата и при необходимост го сменете с по-малко реактивен
- При отделяне от матрицата изделието е ударено - Внимавайте при ваденето на продукта от матрицата,използвайте въздух под налягане или вода

Ефект на "портокалова кора"

Причини Препоръки
- Висок вискозитет или тиксотропен индекс - Проверете гелкоата,при необходимост го сменете
- Пръскате прекалено близо до повърхноста на матрицата - Отдалечете пистолета на около 50 см. от повърхноста на матрицата
- Голяма дюза на пистолета - Проверете дюзата на пистолета и при необходимост регулирайте

Стичане на гелкоата

Причини Препоръки
- Филмът е много дебел - Дебелината на филма трябва да бъде от 0.5 / 0.6 мм. до 1 мм.
- Нисък вискозитет и тиксотропен индекс - Проверете качеството на гелкоата
- Некоректно пръскане - Проверете налягането на пистолета
- Отделител за стъклопласти - Бъдете сигурни че използвате подходящ отделител за стъклопласт
- Неволно отместване на матрицата преди втвърдяване на гелкоата - Внимавайте

Съвети

1 - Прекаленото разбъркване на гелкоата понижава неговият вискозитет . Преди употреба изчакайте 20 минути без да разбърквате .

2 - Използвайте количества втвърдител и ускорител посочени в техническите описания за съответния продукт , не прекалявайте с увеличаване на дозата на втвърдител при зимни условия .

3 - Работете в среда с температура +23°С. / +25°С. , в проветливо помещение , и избягвайте да работите в концентрация на голяма влажност на въздуха .

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Модели на лодки собствено производство сертифицирани от

Germanischer Lloyd

..

Модели на лодки с колесар

..

Колесари за лодки

.