Get Adobe Flash player

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BOATLAC

Двукомпонентна боя за лодки

ЦЕНА - 0.750 кг.

Информация за наличност - продукта е наличен

Цвят

Бял - RAL 9010 / № 2760

Област на приложение

Повъхноста трябва да е чиста и суха . За метали използвайте НОВЕПОКС ПРАЙМЕР . Върху полиестерни повърхности обработете със шкурка за увеличаване на адхезията . Нанася се с четка , валяк или пистолет за боядисване . Смесете компонент А с компонент В ( боята с втвърдитела ) . Сместа може да престои приблизително 3 часа при 20°С . Разрежда се от 15% до 25% с разредител S 1701 . Разход от 8 - 10 кв.м. Изсъхване на боята от 4 до 6 часа , пълна твърдост приблизително след 1 седмица , може да се мие след 2 - 3 дни .

Съвети за безопастност

Да се пази от достъп на деца . Да се съхранява далече от источници на запалване . Да не се пуши . Да се избягва контакт с кожата .

.

.

BOATLAC

Двукомпонентна боя за лодки

ЦЕНА - 0.750 кг.

Информация за наличност - продукта не е наличен

Цвят

Жълт - RAL 1021 / № 2704

Област на приложение

Повъхноста трябва да е чиста и суха . За метали използвайте НОВЕПОКС ПРАЙМЕР . Върху полиестерни повърхности обработете със шкурка за увеличаване на адхезията . Нанася се с четка , валяк или пистолет за боядисване . Смесете компонент А с компонент В ( боята с втвърдитела ) . Сместа може да престои приблизително 3 часа при 20°С . Разрежда се от 15% до 25% с разредител S 1701 . Разход от 8 - 10 кв.м. Изсъхване на боята от 4 до 6 часа , пълна твърдост приблизително след 1 седмица , може да се мие след 2 - 3 дни .

Съвети за безопастност

Да се пази от достъп на деца . Да се съхранява далече от источници на запалване . Да не се пуши . Да се избягва контакт с кожата .

.

.

BOATLAC

Двукомпонентна боя за лодки

ЦЕНА - 0.750 кг.

Информация за наличност - продукта е наличен

Цвят

Червен - RAL 3020 / № 2723

Област на приложение

Повъхноста трябва да е чиста и суха . За метали използвайте НОВЕПОКС ПРАЙМЕР . Върху полиестерни повърхности обработете със шкурка за увеличаване на адхезията . Нанася се с четка , валяк или пистолет за боядисване . Смесете компонент А с компонент В ( боята с втвърдитела ) . Сместа може да престои приблизително 3 часа при 20°С . Разрежда се от 15% до 25% с разредител S 1701 . Разход от 8 - 10 кв.м. Изсъхване на боята от 4 до 6 часа , пълна твърдост приблизително след 1 седмица , може да се мие след 2 - 3 дни .

Съвети за безопастност

Да се пази от достъп на деца . Да се съхранява далече от источници на запалване . Да не се пуши . Да се избягва контакт с кожата .

.

.

BOATLAC

Двукомпонентна боя за лодки

ЦЕНА - 0.750 кг.

Информация за наличност - продукта е наличен

Цвят

Червен - RAL 3002 / № 2787

Област на приложение

Повъхноста трябва да е чиста и суха . За метали използвайте НОВЕПОКС ПРАЙМЕР . Върху полиестерни повърхности обработете със шкурка за увеличаване на адхезията . Нанася се с четка , валяк или пистолет за боядисване . Смесете компонент А с компонент В ( боята с втвърдитела ) . Сместа може да престои приблизително 3 часа при 20°С . Разрежда се от 15% до 25% с разредител S 1701 . Разход от 8 - 10 кв.м. Изсъхване на боята от 4 до 6 часа , пълна твърдост приблизително след 1 седмица , може да се мие след 2 - 3 дни .

Съвети за безопастност

Да се пази от достъп на деца . Да се съхранява далече от источници на запалване . Да не се пуши . Да се избягва контакт с кожата .

.

.

BOATLAC

Двукомпонентна боя за лодки

ЦЕНА - 0.750 кг.

Информация за наличност - продукта е наличен

Цвят

Зелен - RAL 6016 / № 2781

Област на приложение

Повъхноста трябва да е чиста и суха . За метали използвайте НОВЕПОКС ПРАЙМЕР . Върху полиестерни повърхности обработете със шкурка за увеличаване на адхезията . Нанася се с четка , валяк или пистолет за боядисване . Смесете компонент А с компонент В ( боята с втвърдитела ) . Сместа може да престои приблизително 3 часа при 20°С . Разрежда се от 15% до 25% с разредител S 1701 . Разход от 8 - 10 кв.м. Изсъхване на боята от 4 до 6 часа , пълна твърдост приблизително след 1 седмица , може да се мие след 2 - 3 дни .

Съвети за безопастност

Да се пази от достъп на деца . Да се съхранява далече от источници на запалване . Да не се пуши . Да се избягва контакт с кожата .

.

.

BOATLAC

Двукомпонентна боя за лодки

ЦЕНА - 0.750 кг.

Информация за наличност - продукта е наличен

Цвят

Зелен - RAL 6005 / № 2731

Област на приложение

Повъхноста трябва да е чиста и суха . За метали използвайте НОВЕПОКС ПРАЙМЕР . Върху полиестерни повърхности обработете със шкурка за увеличаване на адхезията . Нанася се с четка , валяк или пистолет за боядисване . Смесете компонент А с компонент В ( боята с втвърдитела ) . Сместа може да престои приблизително 3 часа при 20°С . Разрежда се от 15% до 25% с разредител S 1701 . Разход от 8 - 10 кв.м. Изсъхване на боята от 4 до 6 часа , пълна твърдост приблизително след 1 седмица , може да се мие след 2 - 3 дни .

Съвети за безопастност

Да се пази от достъп на деца . Да се съхранява далече от источници на запалване . Да не се пуши . Да се избягва контакт с кожата .

.

.

BOATLAC

Двукомпонентна боя за лодки

ЦЕНА - 0.750 кг.

Информация за наличност - продукта е наличен

Цвят

Син - RAL 5015 / № 2715

Област на приложение

Повъхноста трябва да е чиста и суха . За метали използвайте НОВЕПОКС ПРАЙМЕР . Върху полиестерни повърхности обработете със шкурка за увеличаване на адхезията . Нанася се с четка , валяк или пистолет за боядисване . Смесете компонент А с компонент В ( боята с втвърдитела ) . Сместа може да престои приблизително 3 часа при 20°С . Разрежда се от 15% до 25% с разредител S 1701 . Разход от 8 - 10 кв.м. Изсъхване на боята от 4 до 6 часа , пълна твърдост приблизително след 1 седмица , може да се мие след 2 - 3 дни .

Съвети за безопастност

Да се пази от достъп на деца . Да се съхранява далече от источници на запалване . Да не се пуши . Да се избягва контакт с кожата .

.

.

BOATLAC

Двукомпонентна боя за лодки

ЦЕНА - 0.750 кг.

Информация за наличност - продукта е наличен

Цвят

Син - RAL 5010 / № 2752

Област на приложение

Повъхноста трябва да е чиста и суха . За метали използвайте НОВЕПОКС ПРАЙМЕР . Върху полиестерни повърхности обработете със шкурка за увеличаване на адхезията . Нанася се с четка , валяк или пистолет за боядисване . Смесете компонент А с компонент В ( боята с втвърдитела ) . Сместа може да престои приблизително 3 часа при 20°С . Разрежда се от 15% до 25% с разредител S 1701 . Разход от 8 - 10 кв.м. Изсъхване на боята от 4 до 6 часа , пълна твърдост приблизително след 1 седмица , може да се мие след 2 - 3 дни .

Съвети за безопастност

Да се пази от достъп на деца . Да се съхранява далече от источници на запалване . Да не се пуши . Да се избягва контакт с кожата .

.

.

BOATLAC

Двукомпонентна боя за лодки

ЦЕНА - 0.750 кг.

Информация за наличност - продукта е наличен

Цвят

Сив - RAL 7001 / № 2719

Област на приложение

Повъхноста трябва да е чиста и суха . За метали използвайте НОВЕПОКС ПРАЙМЕР . Върху полиестерни повърхности обработете със шкурка за увеличаване на адхезията . Нанася се с четка , валяк или пистолет за боядисване . Смесете компонент А с компонент В ( боята с втвърдитела ) . Сместа може да престои приблизително 3 часа при 20°С . Разрежда се от 15% до 25% с разредител S 1701 . Разход от 8 - 10 кв.м. Изсъхване на боята от 4 до 6 часа , пълна твърдост приблизително след 1 седмица , може да се мие след 2 - 3 дни .

Съвети за безопастност

Да се пази от достъп на деца . Да се съхранява далече от источници на запалване . Да не се пуши . Да се избягва контакт с кожата .

.

.

BOATLAC

Двукомпонентна боя за лодки

ЦЕНА - 0.750 кг.

Информация за наличност - продукта не е наличен

Цвят

Черен - RAL 9005 / № 2759

Област на приложение

Повъхноста трябва да е чиста и суха . За метали използвайте НОВЕПОКС ПРАЙМЕР . Върху полиестерни повърхности обработете със шкурка за увеличаване на адхезията . Нанася се с четка , валяк или пистолет за боядисване . Смесете компонент А с компонент В ( боята с втвърдитела ) . Сместа може да престои приблизително 3 часа при 20°С . Разрежда се от 15% до 25% с разредител S 1701 . Разход от 8 - 10 кв.м. Изсъхване на боята от 4 до 6 часа , пълна твърдост приблизително след 1 седмица , може да се мие след 2 - 3 дни .

Съвети за безопастност

Да се пази от достъп на деца . Да се съхранява далече от источници на запалване . Да не се пуши . Да се избягва контакт с кожата .

.

.

Модели на лодки собствено производство сертифицирани от

Germanischer Lloyd


Модели на лодки с колесар


.

Колесари за лодки