Get Adobe Flash player

.

.

.

.

.

.

.

Novol Silicone Remover Plus 780 - Обезмаслител

ЦЕНА - лв. / 1 л.

Област на приложение

PLUS 780 представлява смес от органични разтворители , позволяваща бързо и ефективно почистване от различни замърсявания на обработваемата повърхност , в това число мосла , силикон , прах .