Get Adobe Flash player

.

.

.

.

.

.

.

Mobihel - Грунд за пластмаса

ЦЕНА - лв. / 0.5 л.

Област на приложение

Универсален грунд , който се използва в процеса на боядисване на следните пластмасови частина автомобила - брони , огледала , спойлери , решетки и др . С грунда се боядисват следните видове пластмаса - PP , PP/EPDM , ABS , PC , PA , PUR , PRO , но не се боядисва политилен .

Характеристики

Еднокомпонентен материал за боядисване на пластмасовите части на автомобила . Служи като междинен слой , осигуряващ адхезия между пластмасата и покривния емайлак .

Инструкции за приложение

Преди боядисване неповредените пластмасови детайли старателно се почистват с Mobihel почистващо средство за пластмаса Low Voc . След това на повърхността се нанася Mobihel грунд за пластмаса Low Voc на един слой с дебелина на сухия филм 3 - 5 микрона . Вискозитетът на материала е готов за напръскване . Преди боядисване на повредения пластмасов детайл се нанася Mobihel грунд за пластмаса low Voc , след това Mobihel ПЕ кит за пластмаса и Mobihel 2K HS 4:1 компактпраймър Low Voc , в който се добавя Mobihel 2K еластична добавка Voc в състояние 20 - 30% . Нанася се Mobihel HydroBase или Mobihel база и един от Mobihel 2K безцветните лакове , в който се добавя 20 - 30% Mobihel 2K еластична добавка Voc .

Срок на годност

Срокът на годност на материала е 1,5 година или до датата , посочена на етикета , при условия на съхранение в оригинална опаковка в закрито помещение , при температура от +5°С до +20°С .

Mobihel 2K - Структурна добавка

ЦЕНА - лв. / 0.5 л.

Област на приложение

Mobihel 2K структурните добавки - груба и финна се използуват при боядисване на пластмасови детайли за постигане на структурен или матов ефект . Използуват се изклучително в качеството им на добавки за 2K покривните бои и безцветните лакове . Добавката се смесва с дадения цвят боя , но е необходимо да се знае , че добавкта намалява покричността на боята , което е много важно за по - слабо покривните цветове бои . С използуването на Mobihel 2K грубата структурна добавка боядисваната повърхност придобива груба , зърниста структура . С използуването на Mobihel 2K финната структурна добавка боядисваната повърхност придобива матова , ситна структура .

Характеристики

Добавки за Mobihel 2K безцветните лакове при боядисване на пластмасови детайли . Добавките са произведени на базата на акрилна смола с висок вискозитет и по външен вид приличат на матиращо средство . Преди употреба е необходимо добавкатастарателно да се разбърка за постигане на еднородна структура на покритието .

Инструкции за приложение

Mobihel 2K структурната добавка - груба и финна се смесва с компонент А в съотношение 100% , т.е. на 1 част компонент А : 1 част добавка и след това смесване с втвърдителя в съотношение 2:1 . Разреждане не е необходимо . За допълнително повишаване на еластичността на покритието се добавя 20 - 30% Mobihel 2K еластична добавка Voc .

Срок на годност

Срокът на годност на материала е 1 година или до датата , посочена на етикета , при условия на съхранение в оригинална опаковка в закрито помещение , при температура от +5°С до +20°С .