Get Adobe Flash player

.

.

.

.

.

.

.

Mobihel PЕ Soft - Полиестерен кит

ЦЕНА

Информация за наличност - продукта е наличен

.

Характеристики

Двукомпонентна полиестерна изравняваща маса с фина структура .

Област на приложение

Предназначен е за изравняване на големи участъци стоманена ламарина .

Инструкции за приложение

Повърхноста старателно се шлифова , почиства се от ръждата и се обезмаслява .

Срок на годност

Срокът на годност на материала е 1,5 години или до датата посочена на етикета , при условия на съхранение в оригинална заводска опаковка в закрито помещение , при температура от +5°С до +20°С .

Цвят - Сив

.

Mobihel PЕ Multi - Полиестерен кит

ЦЕНА

Информация за наличност - продукта е наличен

.

Характеристики

Високореактивен двукомпонентен полиестерен кит с понижена чуствителност към ниски температури и висока влажност . Полиестерния кит бързо втвърдява , при това осигурява качественна и бърза работа в условия на ниски температури (10°С) и повишена влажност (повече от 60%) .

Област на приложение

Предназначен за изравняване на големи участъци стоманена , поцинкована или алуминиева повърхност .

Инструкции за приложение

Повърхноста старателно се шлифова , почиства се от ръждата и се обезмаслява .

Срок на годност

Срокът на годност на материала е 1,5 години или до датата посочена на етикета , при условия на съхранение в оригинална заводска опаковка в закрито помещение , при температура от +5°С до +20°С .

Цвят - Бял

.

Mobihel PЕ Glass Fiber - Полиестерен кит със стъкловлакна

ЦЕНА

Информация за наличност - продукта е наличен

.

Характеристики

Двукомпонентна полиестерна изравняваща маса с изразена груба структура .

Област на приложение

Предназначен е за изравняване на големи участъци , а също и малки дупки от ръжда по стоманена ламарина .

Инструкции за приложение

Повърхноста старателно се шлифова , почиства се от ръждата и се обезмаслява .

Срок на годност

Срокът на годност на материала е 1 година или до датата посочена на етикета , при условия на съхранение в оригинална заводска опаковка в закрито помещение , при температура от +5°С до +20°С .

Цвят - Сив

.

Mobihel PЕ Plastic - Полиестерен кит за пластмаса

ЦЕНА

Информация за наличност - продукта не е наличен

.

Характеристики

Двукомпонентна полиестерна изравняваща маса с относително груба структура с добра .

Област на приложение

Предназначен е за изравняване на участъци на пластмасови части (брони , огледала , спойлери и др .) .

Инструкции за приложение

Старателно почистете пластмасата с MOBIHEL Почистващо средство за пластмаса low VOC и напръскайте MOBIHEL Грунд за пластмаса low VOC .

Срок на годност

Срокът на годност на материала е 1,5 години или до датата посочена на етикета , при условия на съхранение в оригинална заводска опаковка в закрито помещение , при температура от +5°С до +20°С .

Цвят - Сив

.

Mobihel PЕ Light Weight - Полиестерен кит

ЦЕНА

Информация за наличност - продукта не е наличен

.

Характеристики

Двукомпонентна полиестерна изравняваща маса , съдържа специални пълнители , намаляващи неговата плътност с 30% . Работа с този кит е възможна и при по - ниски температури (12 - 15°С) , при които се дозира до 2,5% втвърдител (тегловно) . Времето за съхнене малко се удължава за 30 - 45 минути .

Област на приложение

Предназначен за изравняване на големи участъци стоманена , поцинкована или алуминиева повърхност , сух и шлайфан слой шприцкит . Не се допуска нанасяне върху киселинен или алкиден грунд .

Инструкции за приложение

Повърхноста старателно се шлифова , почиства се от ръждата и се обезмаслява .

Срок на годност

Срокът на годност на материала е 1 година или до датата посочена на етикета , при условия на съхранение в оригинална заводска опаковка в закрито помещение , при температура от +5°С до +20°С .

Цвят - Бял

.

Mobihel PЕ Fini - Полиестерен кит фин

ЦЕНА

Информация за наличност - продукта не е наличен

.

Характеристики

Двукомпонентна полиестерна изравняваща маса с фина структура .

Област на приложение

Предназначен е за изравняване на малки участъци след нанасяне на вторичен грунд .

Инструкции за приложение

Финният кит се нанася само върху слоя на вторичният грунд и някои видове пластмаса .

Срок на годност

Срокът на годност на материала е 1,5 години или до датата посочена на етикета , при условия на съхранение в оригинална заводска опаковка в закрито помещение , при температура от +5°С до +20°С .

Цвят - Светлосив

.

Mobihel PЕ - Полиестерен кит

ЦЕНА

Информация за наличност - продукта не е наличен

.

Характеристики

Двукомпонентна полиестерна изравняваща маса с относително груба структура.

Област на приложение

Предназначен за изравняване на големи участъци от стоманена ламарина и няколко вида пластмаса.

Инструкции за приложение

Повърхноста старателно се шлифова,почиства се от ръждата и се обезмаслява.

Срок на годност

Срокът на годност на материала е 1,5 години или до датата посочена на етикета,при условия на съхранение в оригинална заводска опаковка в закрито помещение,при температура от +5°С до +20°С.

Цвят - Сив

.