Get Adobe Flash player

Mobihel
.

.

.

.

.

.

.

.

MOBIHEL

.
.

Авторемонтната система MOBIHEL е най голямата система в програмата MOBIHEL . Тя е най младата и динамично развиваща се програма. Системата се развива и допълва непрекъснато с цел задоволяване потребностите на клиентите. Така е възможно да получим най изгодното съотношение между качеството и цената на продуктите.

Ние се грижим за околната среда и за здравето на потребителите, затова следим развитието в тенденциите за намаляване емисиите на летливи органични разтворители и удовлетворяваме строгите изисквания на международното законодателство в областа на опазването на околната среда.

Понастоящем продукцията на MOBIHEL успешно се реализира в повече от 40 страни по света.Специалните изисквания на отделните пазари дават възможност на програмата MOBIHEL да се увеличи своя диапазон,което дава възможност на новите клиенти да изберат за своя пазар най-подходящите продукти.В програмата MOBIHEL влизат следните групи изделия за качествен ремонт на автомобила:

.

- Материали за защита на пода и шасито на автомобила.

- Почистващи средства.

- ПЕ китове.

- 1К и 2К вторични и шприц китове за повърхности от всякакъв тип.

- Покривни бои с различни качества.

- Безцветни лакови.

- Втвърдители и разредители.

- Материали за боядисване осигуряващи по - евтин ремонт.

- Материали за декоративно боядисване на пластмаса.

Важни забележки за работа със китовете

- Преди използването на китовете непременно смесете с 2% втвърдител в тегловно съотношение. На практика могат да възникнат трудности ако втвърдителят не се претегли, а се добави "на око", тъй като относителното тегло на кита е по - високо от теглото на втвърдителя и обикновено без теглене се добавя втвърдител в недостатъчно количество. По тази причина изсъхването на кита се забавя, шлифоването се влошава и шкурката "задира".

- При смесване втвърдителя и кита едновременно в масата се смесва въздух, затова при нанасянето на кита е необходимо неколкократно да се мине с шпаклата на едно и също място за да се изкара въздухът от слоя нанесен кит, с което се предотвратява появата на дупчици на повърхността на шлифования кит.

- Старото покритие не бива да се шлифова с шкурка, тъй като на новото покритие могат да се появят драскотини.

- Окончателното шлифоване на кита се прави с шкурка с размер P150. Това позволява да се избегне появяването на драскотини на завършващото покритие.

- Структурата на кита не допуска шлифоване с вода, тъй като кита попива водата. Китованата повърхност не бива да се почиства с MOBIHEL HYDRO обезмаслител или MOBIHEL HYDRO почистващо средство, тъй като в завършващото покритие могат да се образуват мехурчета и олющване.

- В никакъв случай не се препоръчва нанасянето на завършващото покритие върху кита, непременно между тях трябва да има един слой вторичен грунд. В противен случай завършващото покритие дава слягане.

- В кита се забранява добавянето на каквито и да е разтворители, това ще доведе до напукване на слоя на кита след изсъхване.

- За получаване на дебел слой кит той се нанася на няколко тънки слоеве, но в никакъв случай на един слой.

Причини за дефекти и тяхното предотвратяване в процеса на китосване

.

Некачествено съхнене

Причини:

- недостатъчно количество втвърдител

- висока относителна влажност на въздуха може да бъде причина за лошо съхнене,а също и за задиране на шкурката

- слягане на материала

Остраняване на дефекта:

- шлифоване до ламарината и повторно китоване по инструкцията


Петна на завършващото покритие

Причини:

- излишък на втврърдител в ПЕ кита

- недостатъчно смесване на втврърдителя и кита

Предотвратяване:

- проверете добавянето на втвърдител

- старателно размесете

Остраняване на дефекта:

- да се шлифова до ламарината и да се китова по инструкцията


Пори в слоя на кита

Причини:

- неправилно китоване (наличие на въздух или дебел слой)

- недостатъчно суха подложка

- много тънък слой вторичен грунд

Предотвратяване:

- правилно смесвайте кита (с две шпакли)

- минете с шпаклите няколко пъти върху едно и също място,за да изкарате въздуха от масата

- за получаване на определена дебелина трябва да нанесете няколко тънки слоя

- трябва добре да подсушите преходните материали

- порите трябва старателно да се шлифоват или замажат с шпаклата

Остраняване на дефекта:

- да се шлифова до ламарина и да се повтори шпакловането по инструкцията


Следи от шлифоване

Причини:

- шлифоване на кита с много груба шкурка

- шлифоване на старото покритие с много груба шкурка

Предотвратяване:

- да се използва шкурка със съответна грапавина

- да се шлифоват грубите драскотини с фина шкурка

Остраняване на дефекта:

- да се шлифова до ламарина и да се повтори шпакловането по инструкцията


Таблица с асортиментите на MOBIHEL ПЕ китове

MOBIHEL ПЕ кит Съотношение на смесване Срок за употреба при+20°С Съхнене при+20°С Шлифоване Предназначение
MOBIHEL
ПЕ кит
ПЕ кит
Soft

100:2

5 - 10 мин.

20 - 30 мин.

сухо
P80/P150
Изравняване на стоманени повърхности
MOBIHEL
ПЕ кит Multi
ПЕ кит Light Weight


100:2


3 - 6
мин.


20 - 30 мин.


сухо
P80/P150
Изравняване на стоманени поцинковани и алуминиеви повъхности

MOBIHEL
ПЕ кит със стъкловлакна


100:2


6 - 9
мин.


20 - 30 мин.


сухо
P80/P120
Грубо изравняване на стоманени ламарини и дупки от ръжда

MOBIHEL
ПЕ кит фин


100:2

7 - 10 мин.

20 - 30 мин.
сухо
P360/P400
мокро
P600/P800
Финно изравняване след 2K вторични грундове

MOBIHEL
ПЕ кит за пластмаса


100:2

4 - 6
мин.

20 - 30 мин.

сухо
P150/P220
Изравняване на пластмасови детайли (брони,огледала,
спойлери и др.)

.