Get Adobe Flash player

.

.

.

.

.

.

.

Mobihel Low Voc - Грунд

ЦЕНА

Характеристики

Еднокомпонентен бързосъхнещ грунд с отлични антикорозионни свойства , лесен за употреба .

Област на приложение

Предназначен за антикорозионна защита на стоманена , поцинкована и алуминиева ламарина .

Инструкции за приложение

Повърхноста старателно се шлайфа , почиства се от ръждата и се обезмаслява с МОBIHEL HYDRO обезмаслител или MOBIHEL антисиликоново почистващо средство low VOC . При нанасяне върху алуминиева ламарина , тя трябва да бъде шлифована . Препоръчва се и предварително тестване .

Срок на годност

Срокът на годност на материала е 1 година или до датата , посочена на етикета , при условия на съхранение в оригинална опаковка в закрито помещение , при температура от +5°С до +20°С .

Цвят - Жълтозелен / Сив

Mobihel 2K Low Voc 3:1 - Универсален вторичен грунд

ЦЕНА

Характеристики

Двукомпонентен акрил - изоцианатен грунд и едновременно шприцкит за ремонт на леки автомобили .

Област на приложение

Предназначен за ремонт на леки автомобили и се нанася върху стоманена , поцинкована и алуминиева ламарина , а също и върху полиестерни материали .

Инструкции за приложение

Повърхността старателно се шлифова , почиства се от ръждата и се обезмаслява . При необходимост повърхността предварително се обработва с един от китовете MOBIHEL . След добавяне на MOBIHEL 2K втвърдител 700 , материалът MOBIHEL 2K вторичен грунд 3:1 универсал low VOC е готов за пръскане , затова не е необходимо да се добавя MOBIHEL 2K разредител .

Срок на годност

Срокът на годност на материала е 1,5 година или до датата , посочена на етикета , при условия на съхранение в оригинална опаковка в закрито помещение , при температура от +5°С до +20°С .

Цвят - Сив

Mobihel 2K Low Voc 4:1 HS - Компактпраймър

ЦЕНА

Характеристики

Дебелослоен акрил - изоционатен грунд и едновременно шприцкит за ремонт на леки автомобили .

Област на приложение

Предназначен е за ремонт на леки автомобили и се нанася върху стоманена и поцинкована ламарина . Преди нанасянето на грунда върху алуминиевата ламарина се препоръчва предварителна защита на ламарината с MOBIHEL грунд low VOC .

Инструкции за приложение

Повърхността старателно се шлифова , почиства се от ръждата и се обезмаслява . При необходимост повърхноста предварително се обработва с един от китовете MOBIHEL .

Срок на годност

Срокът на годност на материала е 1,5 година или до датата , посочена на етикета , при условия на съхранение в оригинална опаковка в закрито помещение , при температура от +5°С до +20°С .

Цвят - Бял / Сив / Черен

Mobihel 2K Low Voc Winter 4:1 HS - Компактпраймър

ЦЕНА

Характеристики

Дебелослоен , акрилизоцианатов грунд и шприцкит в едно за ремонт на леки автомобили . В комбинация с MOBIHEL 2K втвърдител 750W дава възможност за работа при температура от +5°С .

Област на приложение

Нанася се върху стоманена и поцинкована ламарина . Преди нанасяне върху алуминиевата повърхност препоръчваме предварително да се нанесе MOBIHEL грунд low VOC .

Инструкции за приложение

Стоманената , поцинкованата ламарина или старата боя добре да се шлайфа и почисти от ръжда и масла . При необходимост повърхноста предварително да се обработи с един от китовете MOBIHEL .

Срок на годност

18 месеца или до датата , указана на етикета , при съхранение в заводски затворена опаковка в закрити помещения при температура от +5°С до +20°С .

Цвят - Сив