Get Adobe Flash player

Mobihel |
.

.

.

.

.

.

.

.

MOBIHEL

.


.

.

Мобихел произвежда лаково - бояджийски материали от производствената програма „ Авторемонт ” . В програмата са включени широк асортимент от материали за ремонт и боядисване на метални и пластмасови детайли както по леките , така и по товарните автомобили . Понастоящем материалите с търговската марка MOBIHEL се реализират на пазарите на четиридесет страни в целия свят .

.

Технология на боядисване

.

Преди нанасянето на боята е необходимо повърхноста старателно да се почисти от различни замърсители , като остатъци от прах , шкурка , соли , излишъци от уплътняващи маси , отпечатъци от пръсти , следи от различни силиконови средства и др .

Изключителни резултати при почистване на различните замърсявания се постига с използуване на MOBIHEL Антисиликоново почистващо средство low VOC . Почистващото средство се нанася на повърхноста с книжна или чиста текстилна кърпа , която не оставя власинки , и на сухо се забърсва с втора суха и чиста хартиена или текстилна кърпа . Ако след нанасяне на почистващото средство повърхноста не се забърше на сухо .

Повърхноста трябва да бъде абсолютно чиста и суха , неспазването на това правило може да доведе до възникването на многобройни дефекти . Образуване на кратери и стичане на боята , а впоследствие също появяване на мехури и напукване на боята . Отстраняването на такива дефеки е много трудно и в повечето случаи се налага , повторно почистване и боядисване на повърхноста .

При двуслойно боядисване преди нанасянето на MOBIHEL 2K HS 2:1 безцветен лак low VOC е необходимо само старателно да се забърше с восъчна кърпа .

.

.