Get Adobe Flash player

.

.

.

.

.

.

.

Bernardo Ecenarro Hardener E - 224 - Втвърдител

ЦЕНА - лв. / 2.5 л.

Област на приложение

Hardener E - 224 е предназначен за втвърдяване на безцветен лак Bernardo Ecenarro 2K HS Acrylic Clearcoat при работна температура от 18 °C до 27 °C .